Tai nạn tại Ngã Tư Sở Grab bị đâm xe. Xong nó lấy luôn cái điện thoại của ông grab chạy mất. Vì miếng cơm manh áo thôi,...

Tai nạn tại Ngã Tư Sở Grab bị đâm xe. Xong nó lấy luôn cái điện thoại của ông grab chạy mất. Vì miếng cơm manh áo thôi, mà nó gây tai nạn xong rồi còn cướp nữa

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288754