Ngay lúc này tại hồ Hale , có người chết đuối, đang tiến hành trục vớt xác, nghe nói nạn nhân sinh năm 2002. -Trùm Trà...

Ngay lúc này tại hồ Hale , có người chết đuối, đang tiến hành trục vớt xác, nghe nói nạn nhân sinh năm 2002. -Trùm Trà Đá tổng hợp-

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289825