Mọi ng đi xuất khẩu lao động thì tránh xa bà này nhé Làm ở trần bình phường mỹ đình 2 Có thái độ khinh người và...

Mọi ng đi xuất khẩu lao động thì tránh xa bà này nhé Làm ở trần bình phường mỹ đình 2 Có thái độ khinh người và những lời nói k giống người Đặc biệt là tiền cọc rất lằng nhằng nên mọi người chú ý

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289327