Mình vs 1 người bạn cùng chung mở quán cf có gọi 1 thằng em chơi từ ngày trước lên làm nhân viên. Làm được 1 thời gian...

Mình vs 1 người bạn cùng chung mở quán cf có gọi 1 thằng em chơi từ ngày trước lên làm nhân viên. Làm được 1 thời gian thì nó vay tiền nói để về giúp bố mẹ sửa nhà, vay xong cái được vài hôm thì nó xin nghỉ luôn. Lúc đấy đã nghi nghi r mà ae chơi vs nhau nên thôi nó nghỉ thì cho nghỉ. Đến lúc mình cần tiền bảo nó thì nó khất lên khất xuống cứ bảo sang tháng trả. Tuần trước mình vừa hỏi nó tiếp thì nó chặn fb luôn. Lấy fb khác vào ib nó thì nó quay ra chửi chối luôn là k nợ. Số tiền chẳng lớn nhưng gặp loại như này thật sự rất ức chế. Đúng là 1 lần đi vay là 1 lần nhận về bài học mới.

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288802