Lừa đảo !!!! Các anh chị mua hàng tránh shop nhà ra nha Chặc cmt không thông tin hay bất cứ gì hết. Ốp hình đẹp lắm giao...

Lừa đảo !!!! Các anh chị mua hàng tránh shop nhà ra nha Chặc cmt không thông tin hay bất cứ gì hết. Ốp hình đẹp lắm giao cái ốp 20k rồi bảo nhầm, sau đó là ib ko còn rep nữa

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289822