[ ĐIỂM TIN SÁNG] Cuối cùng cũng được diện áo mới rồi các đồng chí ạ, nhưng mà là áo mưa mới :'( -kinyan- #diemtin...

[ ĐIỂM TIN SÁNG] Cuối cùng cũng được diện áo mới rồi các đồng chí ạ, nhưng mà là áo mưa mới :'( -kinyan- #diemtin #beatvn

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288748