Dân tình thì đang đua nhau ra đường hoặc tìm chỗ cổ vũ đội tuyển Việt Nam Còn 2 ông grab này ngồi chém gió trót chửi...

Dân tình thì đang đua nhau ra đường hoặc tìm chỗ cổ vũ đội tuyển Việt Nam Còn 2 ông grab này ngồi chém gió trót chửi nhau là chó và lao vào choảng nhau :((((

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288919