Chưa đến 10h mà sao đã báo là bán hết vé là sao nhỉ

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289969