Chỉ vì câu nói “Con” mà các bạn xích mích rồi đánh nhau , thực chất 2 bạn này là bạn thân nhau rồi có 1 đứa con trai...

Chỉ vì câu nói “Con” mà các bạn xích mích rồi đánh nhau , thực chất 2 bạn này là bạn thân nhau rồi có 1 đứa con trai yêu 1 đứa trong đó r chia tay yêu tiếp con kia mà cay cú ,dẫn ra chuyện bắt lỗi xảy ra như thế này. Mong các bạn hiểu rõ vấn đề hơn và xử lí theo cách khác ( chán giới trẻ ) TP thái bình .

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289201