Anh gì ơi......

Anh gì ơi...... Đông sang lạnh rồi, anh ở đâu, nhìn thấy tus này mau về lại số 8A Hoàng Cầu Mới có em chờ anh nhé :(((( Chiếc mũ em mới mua, anh nỡ lòng nào giữ...