Ae ai thấy thằng này ở đâu xin liên hệ mình 0971262866 THANH NIÊN ĐÂM SAU LƯNG BẠN! LẤY XE XONG TÉ GỌI ĐIỆN NHẮN TIN CÒ QUAY...

Ae ai thấy thằng này ở đâu xin liên hệ mình 0971262866 THANH NIÊN ĐÂM SAU LƯNG BẠN! LẤY XE XONG TÉ GỌI ĐIỆN NHẮN TIN CÒ QUAY RỒI MẤT HÚT! AE AI THẤY NÓ VÀ XE ZIP BIỂN 29 E2 38770 ALO MÌNH NHA! AE ĐI QUA SHARE HỘ MÌNH Ạ TKS AE

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/290122